Piaget
4.7
最新評語
整體滿意度
4.7
過濾評語:
daisy427
4
精選評論
我係walkin 入去睇,因為我同我先生個size好extreme,我超細但佢就勁大,好多舖頭都要訂造,仲要等6-9個月,我地就趕唔切,但係Piaget就有晒呢Dsize,加上佢d design幾好,中間有個圈可以360度咁轉!

佢地D造工都幾細緻,粒石好閃,我地買咗18k造的對戒,最驚花左個面就氧化變色,但我地戴左…
我係walkin 入去睇,因為我同我先生個size好extreme,我超細但佢就勁大,好多舖頭都要訂造,仲要等6-9個月,我地就趕唔切,但係Piaget就有晒呢Dsize,加上佢d design幾好,中間有個圈可以360度咁轉! 佢地D造工都幾細緻,粒石好閃,我地買咗18k造的對戒,最驚花左個面就氧化變色,但我地戴左半年都無變色,所以質素幾好!佢地D態度好好,因為個size太extreme,佢地都好快幫我地問oversea分店有無存貨!
婚戒鑽飾
Sscheung2
5
精選評論
我哋嘅婚戒係Piaget嘅Classic collection,2隻戒指可以套埋一隻,象徵住2個人結咗婚之後都需要磨合,互相體諒同有雙方嘅空間。

其實我家姐都喺買咗呢個collection嘅對戒,所以我自己買之前都對於呢個設計背景有啲認識。到自己再親上到去睇,就更加覺得係我哋想要嘅嘢。好在咁啱舖頭有對新嘅戒指啱我哋嘅…
我哋嘅婚戒係Piaget嘅Classic collection,2隻戒指可以套埋一隻,象徵住2個人結咗婚之後都需要磨合,互相體諒同有雙方嘅空間。 其實我家姐都喺買咗呢個collection嘅對戒,所以我自己買之前都對於呢個設計背景有啲認識。到自己再親上到去睇,就更加覺得係我哋想要嘅嘢。好在咁啱舖頭有對新嘅戒指啱我哋嘅size, 因為如果要喺原廠訂過嚟要成三個月,咁就會趕唔切!所以其實都真好好彩,剛好可以買到呢對戒指!
婚戒鑽飾
聯絡資料
pacificplace@piaget.com
更多優質選項
婚戒鑽飾
4.6
婚戒鑽飾
4.6
婚戒鑽飾
4.8
婚戒鑽飾
4
最新優惠
聯絡商戶