Red Bean Workshop
5
60907608

客戶評語

avispooh
5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2016.09.10
我朋友結婚時搵過豆豆做化妝師,嗰時我做姊妹,所以認識佢。當時我哋成班姊妹都話點解搵個男仔做化妝師,仲要手腳又有啲慢,但佢化嘅妝同set嘅頭真係好靚,而且超級細心!佢完全唔似其他化妝師,佢會全程攞住梳同spray跟實個新娘,一見你個妝有少少花咗,佢就即刻衝過去幫手整返好。嗰次我去做姊妹,個個都上晒車坐...
我朋友結婚時搵過豆豆做化妝師,嗰時我做姊妹,所以認識佢。當時我哋成班姊妹都話點解搵個男仔做化妝師,仲要手腳又有啲慢,但佢化嘅妝同set嘅頭真係好靚,而且超級細心!佢完全唔似其他化妝師,佢會全程攞住梳同spray跟實個新娘,一見你個妝有少少花咗,佢就即刻衝過去幫手整返好。嗰次我去做姊妹,個個都上晒車坐,佢就一直跟實個新娘,一見佢個髮型有少少鬆咗就去執返。我嗰時就話佢真係好強,連伴娘都做唔到嘅嘢,呢個化妝師就做晒!佢真係好細心,係我從未見過咁認真嘅化妝師,真係好好。佢手妝都非常好,好靚,每一個妝都襯到套衫。最後我哋當時做姊妹嘅人入面有3個big day都係搵返佢,因為佢真係好細心,實在太完美了。嗰時我好早就book佢,佢都俾咗友情價我。 試妝時,佢會事前叫我send一啲自己鐘意嘅妝俾佢先,之後先上去試妝。上到去時,佢唔會完全跟足你俾佢嘅參考圖,而係會幫你整一次接近但佢覺得較啱你嘅妝,再問你覺得鐘唔鐘意。另外佢有要求我結婚前一個星期要敷mask,同埋3日前一對新人都要上去修眉。 我覺佢比起其他化妝師手腳係慢少少,但都係接受到嘅範圍。當然佢係男化妝師就幫唔到你換衫,但我覺得我嘅姊妹都handle到晒,所以OK。總之妝同髮型方面佢都係處理得好好,再加埋細心,真係好完美!