SisHoney
4.8
香港觀塘成業街15-17號成運工業大廈12樓02室
63399726

客戶評語

gdgrroom2017
5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2017.02.25
我哋揀咗絲花球,係上網睇Forum搵到佢哋。上到去覺得佢哋係好Pro,都好多花俾我哋揀。其實佢哋都有鮮花,我哋都問過有咩分別,佢哋都好實事求是,因為鮮花會貴啲,但佢就真係講哂兩種嘅優點缺點俾我哋自己揀。我哋又唔識花,佢哋好肯拎唔同花出嚟俾我哋揀。不過佢地Workshop個地點比較難搵,如果唔係fac...
我哋揀咗絲花球,係上網睇Forum搵到佢哋。上到去覺得佢哋係好Pro,都好多花俾我哋揀。其實佢哋都有鮮花,我哋都問過有咩分別,佢哋都好實事求是,因為鮮花會貴啲,但佢就真係講哂兩種嘅優點缺點俾我哋自己揀。我哋又唔識花,佢哋好肯拎唔同花出嚟俾我哋揀。不過佢地Workshop個地點比較難搵,如果唔係facebook見到就唔會認識到佢地。Big day當日個絲花都完全冇問題,覺得好靚。因為又唔洗打理佢,個狀態都keep得好好。