QueenieW Art & Makeup
4.8

客戶評語

Carol Wong
4.5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2017.12.19
我係上網搵到佢,我試左妝,一試完就揀佢,因為佢化得我最精靈,最能將我臉部所有唔好都遮到。Bigday當日佢好快手,我擺32圍,所以d時間好趕,我總共轉左4個妝,佢都摩打手處理到妝同髮型,個妝都好貼。我個日唔記得準備早餐比佢,午餐就咁食過飯盒,佢都無黑面,佢個日跟到我夜晚10點,我都覺得唔好意思。...
我係上網搵到佢,我試左妝,一試完就揀佢,因為佢化得我最精靈,最能將我臉部所有唔好都遮到。Big day當日佢好快手,我擺32圍,所以d時間好趕,我總共轉左4個妝,佢都摩打手處理到妝同髮型,個妝都好貼。我個日唔記得準備早餐比佢,午餐就咁食過飯盒,佢都無黑面,佢個日跟到我夜晚10點,我都覺得唔好意思。