Pixel Hall Productions
4.8
香港觀塘成業街15-17號成運工業大廈8樓18室
6335 2539

客戶評語

matthewtklee
5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2017.11.23
BigDay搵邊間攝錄我交咗俾太太決定,佢哋都幾主動同我太太聯絡,又約我哋出黎flow吓idea可以做咩。我親身去同佢哋開過會,感覺都幾啱傾。其實宜家個個都玩航拍,嗰朝佢哋都有喺我屋企附近拍咗啲shot,呢部分就無咩特別。我最估唔到嘅係喺我哋斟茶lunchbreak嘅時候,原來佢有去搵我隻貓拍咗啲嘢...

Big Day搵邊間攝錄我交咗俾太太決定,佢哋都幾主動同我太太聯絡,又約我哋出黎flow 吓idea可以做咩。我親身去同佢哋開過會,感覺都幾啱傾。 其實宜家個個都玩航拍,嗰朝佢哋都有喺我屋企附近拍咗啲shot,呢部分就無咩特別。我最估唔到嘅係喺我哋斟茶lunch break嘅時候,原來佢有去搵我隻貓拍咗啲嘢。我隻貓打呵欠,啱啱俾佢影到又有放落條片度,成件事又夾到,剪出黎好有電影trailer feel!多謝阿水Water幫我哋做咗條咁靚嘅片,因為我自己都係做開幕後,接觸開呢啲工作,大約知邊度攞景,但我都覺得佢哋啲片真心靚仔!啲相都估唔到咁好,無乜特別位可以俾我挑剔到,好滿意!