Francesca & Giovanni
4.8
香港沙田沙田安心街19號匯貿中心16樓1612室
2393 5778

客戶評語

Anita.nelson180616
4.5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2018.06.16
我地有次行展覽嘅時候經過佢地個攤位,就俾佢地整嘅餅吸引咗。我地覺得佢哋啲餅都做得好靚,好啱做回禮禮物!嗰時我地都係喺攤位度同佢地傾,佢地嘅服務都好好,staff態度都好。佢地款式都多,同埋都可以俾相佢地睇,佢地就會跟住整。我地訂咗回禮同埋一個公仔曲奇花牌。主要用whatsapp繼續聯絡,佢地都覆得好...

我地有次行展覽嘅時候經過佢地個攤位,就俾佢地整嘅餅吸引咗。我地覺得佢哋啲餅都做得好靚,好啱做回禮禮物! 嗰時我地都係喺攤位度同佢地傾,佢地嘅服務都好好,staff態度都好。 佢地款式都多,同埋都可以俾相佢地睇,佢地就會跟住整。 我地訂咗回禮同埋一個公仔曲奇花牌。 主要用whatsapp繼續聯絡,佢地都覆得好快,整個溝通都好順利。 個公仔曲奇花牌,佢地事前都有同我地講,未必可以跟得足我地俾佢張圖, 做到我地想要嘅效果,因為本身個曲奇模都有固定形狀,但係最後出到尼效果都好ok! 問返啲賓客嘅feedback都係好味~