ELF CREATION
5
香港荃灣楊屋道144-146號富利工業大廈
9060 4940

客戶評語

Sharon
5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2017.12.31
我地都係上網搵一啲可以即場派相嘅公司,當時都好快決定左ElfCreation。我地覺得佢地做事好盡心,無論幾點message佢地,佢地都會即刻覆,真係覆得好快同埋好清楚! 我地同佢地傾嘅時候,佢地都俾左好多意見我地。我地有其他公司幫我地影相,然後再搵佢地幫手一影完啲合照就即刻連埋個相框咁派返俾啲賓...
我地都係上網搵一啲可以即場派相嘅公司,當時都好快決定左Elf Creation。我地覺得佢地做事好盡心,無論幾點message佢地,佢地都會即刻覆,真係覆得好快同埋好清楚! 我地同佢地傾嘅時候,佢地都俾左好多意見我地。我地有其他公司幫我地影相,然後再搵佢地幫手一影完啲合照就即刻連埋個相框咁派返俾啲賓客,所以好多公司都會話本身你地又有team攝影係度,好難同佢地夾個啲。但係Elf creation好好,完全無咁樣講,仲話放心無問題,會去到同當日啲攝影師溝通,唔會混亂~佢地講解得好清楚,當日又幫我地同攝影個邊夾好,出到尼都好好,完全無問題! 相框個度,因為我想個框度有埋我隻狗狗,佢地都有跟住我要求做左好多個設計俾我地去揀。 整體都好好,我地反而覺得問題係太多package俾我地揀,都唔知點揀好!~同埋當日,佢地本身只係要幫我地影到9點半,但後尾我地都唔為意原來佢地留到過哂時~都無同我地計返錢或者點!真係好好~!