Dr. K Studio & Photography
4.3
香港佐敦西貢街3-5號昌華商業大廈13樓
95184614

客戶評語

sms06214
5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2018.12.23
因為我地係同另一pair一齊去影相,而佢地好快就決定咗搵Dr.K~我地都無咩所謂就跟住一齊用佢。我地去咗法國影,佢送埋一段video,我地喺bigday度播出嚟嘅時候個個都讚,都話好靚! 旅程中特別深刻嘅係我地喺巴黎鐵塔嗰度影相嘅時候,咁啱見到有成30幾40個法國單車手喺度,攝影師呀Keith就話...

因為我地係同另一pair一齊去影相,而佢地好快就決定咗搵Dr. K~我地都無咩所謂就跟住一齊用佢。我地去咗法國影,佢送埋一段video,我地喺big day度播出嚟嘅時候個個都讚,都話好靚!

旅程中特別深刻嘅係我地喺巴黎鐵塔嗰度影相嘅時候,咁啱見到有成30幾40個法國單車手喺度,攝影師呀Keith就話你地夠唔夠膽問佢地影唔影相,我就幫你影。其實唔係佢咁推一推我,我都唔會夠膽咁樣去request,始終佢地都唔係香港人,係法國人喎~ 但係張相最後影出嚟係有成班單車手做背景,好靚,完全係masterpiece!到而家我都仲係覺得張相好震撼好靚,我地個個都係好鍾意張相~