Grand Forest Event Deco
4.5
香港太子彌敦道745-747號金都商場3樓337號舖
31133555

客戶評語

PitanWonG
4.5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2019.06.22
有個friend之前結婚用GrandForestEventDeco做場地佈置,我覺得佢地個backdrop做得好靚。跟住自己再比較過其他公司,最後都係覺得有朋友用過比較有信心,所以就聯絡佢地喇。呢間公司既服務好好,我地想要個個字型比較特別(名與名之間有個心心),其他公司會嫌麻煩未必肯整,但係Gran...

有個friend之前結婚用Grand Forest Event Deco做場地佈置,我覺得佢地個backdrop 做得好靚。跟住自己再比較過其他公司,最後都係覺得有朋友用過比較有信心,所以就聯絡佢地喇。呢間公司既服務好好,我地想要個個字型比較特別(名與名之間有個心心),其他公司會嫌麻煩未必肯整,但係Grand Forest佢地就肯幫我地設計字型。我地好多要求佢地都肯同設計師傾,做到我地想要既效果。傾既成個過程都feel到佢地好有心好盡力幫我地,最後我地個個佈置都係綜合左幾個sample而design出黎既。Big day當日見到完成品真係眼前一亮,「嘩!」😍左出聲,啲佈置加埋燈光既效果真係好靚。最鍾意就係個backdrop,因為用左磨砂既材質,所以影相出黎效果好好,唔會睇唔到我地個名。👍🏼👍🏼👍🏼