Oakey Dokey Wine Shop & Bar
5
香港大角咀博文街19號 富貴大廈西座21號舖位 地下

客戶評語

cherrief512
5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2019.07.07
雖然我地擺酒個度本身都有包飲品,但係我地想自己係出面買酒,覺得係出面搵會多啲選擇,所以就係婚展搵咗OakeyDokeyWineShop&Bar,買咗佢哋既紅酒服務。佢哋係婚展擺咗啲酒出黎俾我地試,我同老公試完覺得幾好所以就決定係佢哋。我覺得佢地既package好抵,酒既質素好唔錯,好得體同多...

雖然我地擺酒個度本身都有包飲品,但係我地想自己係出面買酒,覺得係出面搵會多啲選擇,所以就係婚展搵咗Oakey Dokey Wine Shop & Bar,買咗佢哋既紅酒服務。佢哋係婚展擺咗啲酒出黎俾我地試,我同老公試完覺得幾好所以就決定係佢哋。我覺得佢地既package好抵,酒既質素好唔錯,好得體同多款揀。我地想要比較大眾化口味,易入口既酒,佢地既職員就同我地分析邊啲牌子既特色係咩,同埋邊啲適合我地,幫到我地去揀要咩酒,我地試完都好滿意😆。佢地嗰陣做緊既promotion係幫襯某個金額就會送個wine tasting booth係我地係擺酒既場地,同埋入席前兩個鐘會有佢地既職員為賓客介紹同試酒。當日啲賓客都好鍾意個紅酒booth,我係新娘房個陣已經聽到啲朋友親戚係出面試酒試到好興奮🤩,氣氛好好,大家都覺得好開心🥳