Me2 Wedding
5

客戶評語

Nicholas
5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2020.03.14
Me2Wedding嘅師傅好專業,敬茶嘅時候識講啲祝賀說話,仲會幫我哋手策劃流程🥰。當日朝早嘅流程比較趕,得三粒鐘我哋要敬茶同影大合照,佢哋都會臨時執生。影相嘅時候佢哋又會搞下氣氛,等我哋可以笑得自然啲😊。早拍晚播拍得唔錯,佢哋仲俾咗啲原檔嘅相我哋睇,我哋會先睇一家人嘅合照,場地嘅光暗都好,其他相就...

Me2 Wedding嘅師傅好專業,敬茶嘅時候識講啲祝賀說話,仲會幫我哋手策劃流程🥰。當日朝早嘅流程比較趕,得三粒鐘我哋要敬茶同影大合照,佢哋都會臨時執生。影相嘅時候佢哋又會搞下氣氛,等我哋可以笑得自然啲😊。早拍晚播拍得唔錯,佢哋仲俾咗啲原檔嘅相我哋睇,我哋會先睇一家人嘅合照,場地嘅光暗都好,其他相就要再執一執。佢哋由始至終都跟足我哋,結婚前三個月已經幫我哋睇個流程,跟一跟我哋嘅進度,如果我哋慢咗又會叫我哋俾啲資料佢哋,時間管理得好好👍🏻。