Romance Wedding
4.5
香港尖沙咀105, 1/F, Workingport Commercial Building, 3 Hau Fok Street
69095198 / 37050050

客戶評語

Felix
5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2020.03.21
我地係婚展搵到RomanceWedding既,一開始我地都有同另一間公司比較比較,但最後都係揀左RomanceWedding。因為個日接待我地,同我地講解既同事Karen服務好,我地睇過以往作品都覺得唔錯。加上之前有朋友用過呢間公司,所以更加有信心。 我地聽過之前有人講過bigday最容易出事既就...

我地係婚展搵到Romance Wedding既,一開始我地都有同另一間公司比較比較,但最後都係揀左Romance Wedding。因為個日接待我地,同我地講解既同事Karen服務好,我地睇過以往作品都覺得唔錯。加上之前有朋友用過呢間公司,所以更加有信心。

我地聽過之前有人講過big day最容易出事既就係場地佈置,但Romance Wedding 好專業,當日好順利,無任何甩漏,仲整得好靚👍🏼佢地係同我地傾既時候講過佢地既設計唔洗改好多次已經滿足到新人既需求。的確,係第一次睇草圖既時候我地已經好滿意,唔需要大執,淨係改左少少字體就已經搞掂,而且有咩改動都好快手就搞掂,幫我地慳返唔少時間。

同事Karen同Sarah服務態度都好好,覆message又好快。同埋本身我地既backdrop放係入口位置,但最後酒店另一邊場無人用開放埋俾我地,Romance Wedding既同事就即刻同酒店夾,將backdrop放係走廊既位置,佢地仲一早同酒店夾好左枱布顏色。睇得出佢地真係好有經驗同network ,已經好熟習同唔同既酒店合作,呢點真係好犀利,令我地減輕左唔少負擔。

成品比我地期望既好,所有細節位都做得好好,配合到場地既感覺。👏🏼佢地價錢唔算貴,但質素真係好好,overall 成個體驗好好。

見到Felix同太太咁滿意我哋嘅佈置,我哋都好開心呀😍多謝你哋喺人生嘅重要時刻選擇咗我哋🙇祝你哋白頭到老, 永結同心!