The Clover
4.9

客戶評語

calvinyip
5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2022.12.07
我揀咗TheClover做我哋周年晚會嘅liveband,佢哋嘅服務真係好貼心❤️! 我認為TheClover嘅溝通態度已經好值得加分🎉,因為佢哋會好清晰地講解佢哋嘅package💯,又會好主動同我哋交流,例如佢哋會介紹返佢哋係幾多人嘅組合,又會了解吓我哋嘅要求,成個過程互動性高,讚🤗。 而我哋要...

我揀咗The Clover做我哋周年晚會嘅live band,佢哋嘅服務真係好貼心❤️! 我認為The Clover嘅溝通態度已經好值得加分🎉,因為佢哋會好清晰地講解佢哋嘅package💯,又會好主動同我哋交流,例如佢哋會介紹返佢哋係幾多人嘅組合,又會了解吓我哋嘅要求,成個過程互動性高,讚🤗。

而我哋要求嘅嘢,The Clover都有做到,有好多位我哋仲可以自由選擇,例如我哋可以揀男歌手定女歌手唱😆,最後我哋揀咗一位女歌手。晚會當日佢嘅演出都好帶動到全場氣氛,場面好熱鬧🎊。另外,成隊band嘅dress code風格仲好統一,仲配合埋我哋晚會嘅主題👏🏻。 當日我哋希望band嘅演出係可以隨性啲,俾多啲空間佢哋自由發揮,咁佢哋自己揀嘅歌都好配合到當時嘅氛圍😚。首先一開始會先演出一啲慢歌,入席嘅時候再慢慢轉其他風格嘅歌。我哋仲有帶啲紙仔,方便賓客可以即時點歌,咁佢哋收到嗰啲紙仔後,會慢慢將嗰啲歌插入去佢哋嘅歌單裡面,令人覺得佢哋演出好有flow。所以整體嚟講,我都好滿意🥰,我真心推薦👍🏻。

好開心可以為你哋同各位賓客帶嚟一個甜蜜💕又愉快🤩嘅晚上🥳!你哋嘅讚賞就係我哋最大嘅推動力,祝你哋繼續甜甜蜜蜜!🥰🎉