The Clover
4.9

客戶評語

Sherry
5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2023.11.22
之前因為工作關係,我有聽過Thecloverweddingmusic嘅演出, 我覺得佢哋唱得好好聽💖,氣氛又超級好,所以就記住咗佢哋😆!嗰一刻我就諗,如果結婚嘅話我都要搵佢哋, 所以就揀咗Thecloverweddingmusic🌟!同佢地溝通嗰陣,團隊都回答到我哋一啲問題,亦都會提及到一啲細節, ...

之前因為工作關係,我有聽過The clover wedding music嘅演出, 我覺得佢哋唱得好好聽💖,氣氛又超級好,所以就記住咗佢哋😆!嗰一刻我就諗,如果結婚嘅話我都要搵佢哋, 所以就揀咗The clover wedding music🌟!同佢地溝通嗰陣,團隊都回答到我哋一啲問題,亦都會提及到一啲細節, 例如佢會話俾我哋聽邊一個時段,唱邊一啲歌會比較適合😙!我哋都改咗兩三次歌單,每一次改佢哋都有會我哋confirm, 同埋會繼續問我哋仲有冇嘢要改動。

歌單入面嘅歌大部份都係佢哋推薦, 有三首就係我哋自己揀。The clover wedding music會問我哋鍾意咩風格或者邊一啲歌同歌手😎。我哋揀咗台灣組合告五人嘅魔法藥水,嗰晚真係唱得好好聽!有個朋友好搞笑咁話,如果下次去其他人嘅婚禮冇live band佢就唔去🤣,賓客話個氣氛真係好好! 嗰晚嘅英文歌多啲,係一啲比較經典嘅歌 🥰!

團隊之間好有默契,夾得好好👍。 我聽過The clover wedding music兩次嘅演出,感覺佢哋準備得好充足✨。嗰晚氣氛好好,我覺得團隊好享受成個演出,嗰晚有啲朋友好開心,上咗去jam歌🤣!我覺得The clover wedding music令到我嘅婚禮變得好特別,個個朋友都話好開心❤️,真係好滿意,另一半都話我揀得好好!

我哋都好開心聽到你哋同朋友都好鍾意我哋嘅演出💕, 好榮幸能夠成為你婚禮嘅highlight😚!