Aplus Wedding Decoration
4.4
香港北角香港北角英皇道343號2樓216號舖
53006630

客戶評語

PHOEBE
5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2014.02.28
我喺百利行行下見到Aplus,見到呢間有啲英倫feel嘅佈置,覺得幾靚,同我傾計嘅女仔知道我哋時間趕,主動幫我設計其他嘢,而我就淨喺俾咗個由我妹妹設計嘅logo俾佢。成個過程好順暢,佢哋又好主動,最後又準時俾到貨我,十分滿意。 我結婚嗰日有個花球,但第二日發現唔見咗。我於是打俾APlus睇下佢哋有...
我喺百利行行下見到Aplus,見到呢間有啲英倫feel嘅佈置,覺得幾靚,同我傾計嘅女仔知道我哋時間趕,主動幫我設計其他嘢,而我就淨喺俾咗個由我妹妹設計嘅logo俾佢。成個過程好順暢,佢哋又好主動,最後又準時俾到貨我,十分滿意。 我結婚嗰日有個花球,但第二日發現唔見咗。我於是打俾APlus睇下佢哋有冇執到,佢哋特登入倉幫我睇下有冇執到,最尾拎返個花球好開心,好多謝佢哋!