HW Motion Story
4.8
香港觀塘巧明街116-118號5樓C12室
9776 0095

客戶評語

yumiechow
4
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2018.02.02
我地開頭都煩惱緊要搵邊間公司去做bigdayphotography~之後咁岩睇蘋果動見到一個Chris同Henry嘅訪問,我地覺得佢地講啲普遍新人常犯嘅錯都好貼地,感覺幾好,就打算搵佢地傾吓。其實當時除咗Henry佢地,我地都有上網睇下其他公司,不過覺得好多好出名嘅大公司影出尼嘅質素都差唔多,但係收...
我地開頭都煩惱緊要搵邊間公司去做big day photography~ 之後咁岩睇蘋果動見到一個Chris 同Henry嘅訪問,我地覺得佢地講啲普遍新人常犯嘅錯都好貼地,感覺幾好,就打算搵佢地傾吓。其實當時除咗Henry佢地,我地都有上網睇下其他公司,不過覺得好多好出名嘅大公司影出尼嘅質素都差唔多,但係收費就好貴。相對上Henry佢地質素ok,而且價錢合理,就決定揀佢地。因為當時我地喺澳洲,所以都係透過Facebook同佢地傾,佢地都回覆得好快。傾早拍晚播嘅時候,我地講完自己啲idea之後,佢地都會俾返專業意見,提醒返邊啲地方唔可行,又會提供其他方案俾我地揀。 我地覺得佢地整個團隊都好好人,好貼心!因為我地結婚嘅日子係冬天,都好大風~但係個日除左我嘅化妝師好照顧我之外,佢地都好照顧我。攝影師同助手都好關心我,成日都驚吹親我。除此之外,佢地亦好幽默,令到唔習慣面對鏡頭嘅長輩都可以好放鬆咁影相同拍片。另外,我鐘意佢地拍片會按住每個客人啲獨特嘅元素或格局去做,情節每一條片都唔一樣~唔會好似其他公司咁,好似有一條固定嘅formula咁拍,而係會有啲我地想要嘅元素!我地本身都有同佢地表達我地想條片有多啲我地講心底話嘅部分、接新娘個啲環節,同埋一啲細節位,佢地最後都整到出尼。佢地真係拍到一條片,紀錄咗一啲我地當日唔為意或者係錯過左嘅片段,等我地真係可以用條片去回味當日嘅每個時刻,所以我地都好滿意!