Moe's Make Up
4.8
香港觀塘駿業里10號業運工業大廈4樓D8
98207322

客戶評語

wchoyi
4.5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2019.09.14
本身未諗結婚之前已經有留意到佢嘅化妝,都真係要結婚嘅時候,妝到未試就已經即刻落訂,雖然係冒咗好大嘅風險,但我對佢哋好有信心,因為其實佢有幫開artist化妝,佢啲妝又好小清新,唔太濃又好自然😄。Bigday嗰日佢瘋狂咁幫我地抹眼淚,我覺得呢樣野好貼心,同埋佢令到我全日都好輕鬆,好似多咗個朋友咁,成個...

本身未諗結婚之前已經有留意到佢嘅化妝,都真係要結婚嘅時候,妝到未試就已經即刻落訂,雖然係冒咗好大嘅風險,但我對佢哋好有信心,因為其實佢有幫開artist化妝,佢啲妝又好小清新,唔太濃又好自然😄。Big day嗰日佢瘋狂咁幫我地抹眼淚,我覺得呢樣野好貼心,同埋佢令到我全日都好輕鬆,好似多咗個朋友咁,成個過程同相處令到我好放鬆😆。我個化妝師都驚狗仔,但係到最尾佢仲可以摸我隻狗添。❤️