The Stage
4.8

客戶評語

adaday
5
精選評語
服務 / 婚宴日期: 2020.03.03
我地同時間對比緊幾間公司嘅,個時未咁早落決定,因為我地覺得普通電話問價嘅時候唔會有好大分別🤭但後來係整個過程當中,覺得TheStage係好不厭其煩咁答我地問題,我地好多嘢都好唔清楚,又怕臨時有咩加加減減😢所以都問咗唔少嘢,但佢哋嘅服務態度一直都好好😎係正式影之前我地出來見面,我一開始都有諗影嘅時候會...

我地同時間對比緊幾間公司嘅,個時未咁早落決定,因為我地覺得普通電話問價嘅時候唔會有好大分別🤭但後來係整個過程當中,覺得The Stage係好不厭其煩咁答我地問題,我地好多嘢都好唔清楚,又怕臨時有咩加加減減😢所以都問咗唔少嘢,但佢哋嘅服務態度一直都好好😎係正式影之前我地出來見面,我一開始都有諗影嘅時候會唔會好尷尬㗎🙈但見完面之後覺得佢好nice好親切,傾嘅過程大家熟咗,正式影嘅時候就變到好friend,擺pose各樣都變得好自然~~成個過程我都好樂在其中嘅🥳睇番相都覺得好接近我同先生想要嘅嘢,因為我先生要求都算高,連佢都滿意嘅話,咁我自然係覺得好啦😆睇得出The Stage嘅攝影師係傾嘅時候係get到我地想要咩,即使我地要嘅嘢可能都幾抽象,佢地甚至會比意見我地,睇下點影會更加好👍🏼總括而言,過程開心、效果又達到,好滿意!