Lifetime Wedding&Event Decoration
3.9
香港葵芳葵德街16-26號金德工業大廈2樓214室
66265781 (Kelvin) / 64630795 (Dave)
最新評論
整體滿意度
3.9
過濾評語:
Fourlum
4.5
精選評論
佢地係一班有heart同埋跟得好好既既90後後生仔,完全做到我老婆既要求。因為我老婆係design 人,所以對呢D 美術野好有要求,但係佢地都可以跟足曬我地既要求,出到黎既design 同本身既要求一致。傾既過程感受到佢地好肯接受人地既意見,雖然有D位未必明白,但都有盡力做到D圖出黎,而且有D 位佢地覺得做唔到或者可以…
佢地係一班有heart同埋跟得好好既既90後後生仔,完全做到我老婆既要求。因為我老婆係design 人,所以對呢D 美術野好有要求,但係佢地都可以跟足曬我地既要求,出到黎既design 同本身既要求一致。傾既過程感受到佢地好肯接受人地既意見,雖然有D位未必明白,但都有盡力做到D圖出黎,而且有D 位佢地覺得做唔到或者可以改善既都有提出。最後有部份既圖係我老婆整左D圖出黎比佢地細執,但整體跟得不錯。
場地佈置
smile1029
3.5
精選評論
呢間deco公司係我朋友介紹。我揀佢係因為價錢平,因為酒樓係會有少少Deco喺後面,但係我就想整個花花牆嚟遮住佢個電視機,整花牆出面搵開都過萬,但唯獨佢嗰間六千幾就可以整到,仲要包埋門口啲deco。

當中negotiate嘅過程佢哋回覆得比較慢。Whatsapp係你會見到佢已讀不回,冇反應嗰啲,有次好炆問佢可唔可以覆…
呢間deco公司係我朋友介紹。我揀佢係因為價錢平,因為酒樓係會有少少Deco喺後面,但係我就想整個花花牆嚟遮住佢個電視機,整花牆出面搵開都過萬,但唯獨佢嗰間六千幾就可以整到,仲要包埋門口啲deco。 當中negotiate嘅過程佢哋回覆得比較慢。Whatsapp係你會見到佢已讀不回,冇反應嗰啲,有次好炆問佢可唔可以覆一覆我,佢先覆話唔好意思佢好忙。其實個服務係冇嘢嘅,不過如果你係比較心急嘅人就唔會太鍾意。可能佢哋太多單,跟本覆唔切。
場地佈置
聯絡資料
66265781 (Kelvin) / 64630795 (Dave)
lifetime.deco@gmail.com
最新優惠
聯絡商戶