Cheong Photography
5
no address
6484 4052
最新評論
整體滿意度
5
過濾評語:
Serene Leung
5
精選評論
服務 / 婚宴日期: 2017.06.28      
呢個攝影師係我堂哥介紹,因為佢big day都係用佢,咁直接介紹俾我,中間無agent費,又可以慳返筆。其實都有啲明星會搵佢,不過佢個人就比較低調,都唔會四圍炫耀。

當日佢影既花絮真係令人好感動,例如親戚喊、小朋友笑,佢好擅長影呢種感動相。不過因為佢份人有啲內向,個人會靜少少,所以就唔係好搞氣氛,不過佢身邊既助手都會幫手搞吓氣氛。


閱讀更多
BigDay當日攝錄
聯絡資料
6484 4052
cheong@cheongphoto.com
最新優惠
聯絡商戶