Jeli Jewelry
4.5
add
53613141
提供服務
最新評語
整體滿意度
4.5
過濾評語:
Ruby
4.5
精選評論
服務 / 婚宴日期: 2018.04.07      
有朋友係呢間度買過嘢覺得唔錯,所以就介紹咗比我,佢哋價錢同周乜乜嗰啲差好遠。隻戒指係我當時男朋友(宜家係老公)買嘅,佢覺得對方解釋得好詳細,不過男人對於珠寶呢啲咩都唔知,同佢講咩都好似差唔多,佢就話覺得對方都有教育佢鑽石嘅嘢。佢話款式可以自己揀,有係WhatsApp同Ig message同對方溝通過先,嗰邊都會去了解吓你嘅要求。之後會約係公眾場所咁驗貨,例如會所,鑽石都有證書,所以都好安心。我收到戒指好開心,不過求婚嗰日都唔單止係戒指,仲有好多嘢,戒指只係其中一樣。我覺得佢哋可以再宣傳多啲,因為目前黎講佢哋都仲係好新,好少followers,唔多人識佢。 閱讀更多
婚戒鑽飾
聯絡資料
    店舖地址
  • add
53613141
更多優質選項

攝影

Others
Off
icon
Disabled
Off
4.8

婚禮及婚宴場地

Others
Off
icon
Disabled
Off
4.2

婚禮及婚宴場地

Others
Off
icon
Disabled
Off
4.4

婚紗禮服租借

Others
Off
Disabled
Off
4
0

司儀及表演

Others
Off
icon
Disabled
Off
0

Prewedding婚紗攝影

Others
Off
Disabled
Off
5

纖體美容

Others
Off
icon
Disabled
Off
0

婚戒鑽飾

Others
Off
icon
Disabled
Off
5

婚紗禮服

Others
Off
icon
Disabled
Off
5

婚紗禮服租借

Others
Off
Disabled
Off
4.5

攝影

Others
Off
icon
Disabled
Off
4.5

婚禮化妝造型

Others
Off
icon
Disabled
Off
5

場地佈置及花球

Others
Off
icon
Disabled
Off
5

婚紗禮服租借

Others
Off
Disabled
Off
4.5

場地佈置及花球

Others
Off
icon
Disabled
Off
4.5
最新優惠
聯絡商戶