MyGift Shop Decoration
4.3
最新評語
整體滿意度
4.3
過濾評語:
Mr. Lau
5
精選評論
我地覺得MyGift Decoration 解釋得好清楚,又會比哂相關嘅reference同有咩款式比我地睇,最後訂左backdrop, candy corner, reception。 我地主要都係用whatsapp溝通,佢地都覆得好快,一日內就會覆到👍🏽不過可能因為我地接觸嘅都係sales而唔係個designer,…

我地覺得MyGift Decoration 解釋得好清楚,又會比哂相關嘅reference同有咩款式比我地睇,最後訂左backdrop, candy corner, reception。 我地主要都係用whatsapp溝通,佢地都覆得好快,一日內就會覆到👍🏽不過可能因為我地接觸嘅都係sales而唔係個designer, 變左意思傳遞上都係有啲偏差,要來來回回幾次先做到我地表達嘅意思。我地係婚展嘅時候訂呢間,當時佢有優惠比我地,有啲優惠我地唔岩用,雖然佢話會比返其他優惠我地,但最後就漏左無比到我地🤔到當日佢地set場都幾快手,好準時,同埋擺得好好,係我地想要嘅效果。清場都係好快手,我地衫都未換好佢地就清完個場!

場地佈置及花球
mmars.gurung
4.5
精選評論
我地有個朋友行哂成場婚展就同我地講Mygift Wedding Deco係全場最平,佢個意思係全場個訂金最少,剩係先比$1000就得 😦同埋有D公司會講到天花亂墜,或者感覺會有好多隱藏收費 ,對比起嗰陣我同Mygift負責人傾,覺得佢地無hard sell, 價錢又相宜,所以我地都揀左佢地😉我地一講個場地,佢地就知道哂…

我地有個朋友行哂成場婚展就同我地講Mygift Wedding Deco係全場最平,佢個意思係全場個訂金最少,剩係先比$1000就得 😦同埋有D公司會講到天花亂墜,或者感覺會有好多隱藏收費 ,對比起嗰陣我同Mygift負責人傾,覺得佢地無hard sell, 價錢又相宜,所以我地都揀左佢地😉我地一講個場地,佢地就知道哂D尺寸👍🏽 佢地都好好,最後做到,亦且比佢地當初寫嘅野多,例如寫係8寸,最後就做左12寸比我地😌同埋個溝通都係好好,佢會比draft我地睇,個配合度好高,基本上我地搵到D咩想要既野send比佢地,佢地都會做到,flexbility好高。佢地本身都同個場地負責人熟,所以可以早過交場時間就去set, 都set得好好👏🏻

場地佈置及花球
更多優質選項
攝影
4.8
攝影
4
攝影
4.6
攝影
4.1
攝影
4.4
攝影
4.6
攝影
0
攝影
4.5
攝影
4.4
攝影
4.3
攝影
4.8
攝影
4.8
攝影
4.8
攝影
4.1
婚紗禮服
4.3
婚紗禮服
4
最新優惠
聯絡商戶