MODE Tuxedo
5
禮服類型:
男仕禮服
禮服類型:
男仕禮服
禮服類型:
男仕禮服
禮服類型:
男仕禮服
最新評語
整體滿意度
5
過濾評語:
KC
5
精選評論
服務 / 婚宴日期: 2017.09.02      
係朋友介紹既,我係到租左2套男禮,佢地D手工,質素都好好,態度唔hardsell,話有限制試衫,但最後都比我試多!有好多mix n match意見比到我,好同唔好都比我試,D改衫手工都好fit身! 閱讀更多
係朋友介紹既,我係到租左2套男禮,佢地D手工,質素都好好,態度唔hardsell,話有限制試衫,但最後都比我試多!有好多mix n match意見比到我,好同唔好都比我試,D改衫手工都好fit身!
婚紗禮服租借
gdgrroom2017
5
精選評論
服務 / 婚宴日期: 2017.02.25      
香港男士禮服冇乜選擇,嚟嚟去去都係嗰幾間。自己都有睇租婚紗租埋禮服,但係package啲禮服真係比較弱。我嘅要求最緊要係fit size,因為禮服cutting唔靚就唔好睇,身型唔好都出哂嚟,所以專做男士禮服嗰啲就會好啲。而且因為我係著Tuxedo,cutting更加重要,如果cutting唔好就會拉矮個人。

上到去…
香港男士禮服冇乜選擇,嚟嚟去去都係嗰幾間。自己都有睇租婚紗租埋禮服,但係package啲禮服真係比較弱。我嘅要求最緊要係fit size,因為禮服cutting唔靚就唔好睇,身型唔好都出哂嚟,所以專做男士禮服嗰啲就會好啲。而且因為我係著Tuxedo,cutting更加重要,如果cutting唔好就會拉矮個人。 上到去試,佢哋款式都好多,服務我嘅店員叫May May,好helpfu!因為其實禮服自己冇咩機會著,所以對禮服冇咩認識。而May May對禮服好熟悉,話俾我聽好多要注意嘅細節,點樣分禮服呀等等。有啲嘢我自己都冇諗過,佢又會幫我諗埋,俾咗好多意見我。雖然我只係租衫,但都搵到cutting同款式都好靚嘅禮服,所以好滿意!
婚紗禮服租借
更多優質選項
攝影
4.8
婚禮及婚宴場地
4.2
婚禮及婚宴場地
4.4
婚紗禮服
4.4
婚紗禮服
0
攝影
0
婚戒鑽飾
3.5
攝影
4.5
婚禮及婚宴場地
5
證婚服務
5
攝影
5
婚禮化妝造型
5
攝影
4.5
攝影
4.5
4
婚紗禮服
4
最新優惠
聯絡商戶