Moe's Make Up
4.8
最新評論
整體滿意度
4.8
過濾評語:
wchoyi
4.5
精選評論
本身未諗結婚之前已經有留意到佢嘅化妝,都真係要結婚嘅時候,妝到未試就已經即刻落訂,雖然係冒咗好大嘅風險,但我對佢哋好有信心,因為其實佢有幫開artist化妝,佢啲妝又好小清新,唔太濃又好自然😄。Big day嗰日佢瘋狂咁幫我地抹眼淚,我覺得呢樣野好貼心,同埋佢令到我全日都好輕鬆,好似多咗個朋友咁,成個過程同相處令到我好…

本身未諗結婚之前已經有留意到佢嘅化妝,都真係要結婚嘅時候,妝到未試就已經即刻落訂,雖然係冒咗好大嘅風險,但我對佢哋好有信心,因為其實佢有幫開artist化妝,佢啲妝又好小清新,唔太濃又好自然😄。Big day嗰日佢瘋狂咁幫我地抹眼淚,我覺得呢樣野好貼心,同埋佢令到我全日都好輕鬆,好似多咗個朋友咁,成個過程同相處令到我好放鬆😆。我個化妝師都驚狗仔,但係到最尾佢仲可以摸我隻狗添。❤️

婚禮化妝造型
Serene Leung
5
精選評論
我好早已經搵咗Moe,因為佢真係好full。

上到去佢studio好乾淨,雖然唔大但好整潔,有一種好自然既style。佢化妝化得好自然,唔會好濃,會盡量加強新娘子嘅優點,化完係可以認得出自己個樣。我本身好怕整假眼睫毛,因為我無一次貼假眼睫毛嘅experience係好嘅,但係Moe係逐條逐條貼上去,超有心機,效果好自然…
我好早已經搵咗Moe,因為佢真係好full。 上到去佢studio好乾淨,雖然唔大但好整潔,有一種好自然既style。佢化妝化得好自然,唔會好濃,會盡量加強新娘子嘅優點,化完係可以認得出自己個樣。我本身好怕整假眼睫毛,因為我無一次貼假眼睫毛嘅experience係好嘅,但係Moe係逐條逐條貼上去,超有心機,效果好自然。而且佢效率好好,好快手! 我好記得佢問我易唔易喊,我問係咪唔應該喊,佢話︰「當然唔好忍,你喊喇!我會幫你處理好,我會stand by喺你身邊。」而且因為佢知我好著重同啲guests嘅互動,知我唔會想匿埋好耐化妝換衫,所以佢都好快手。同埋佢比其他化妝師做多一步,就係試妝到big day中間會再約新娘子出來,叫我影低big day著嘅衫,再構思化咩妝,然後同我化多次妝set多次頭,跟手影相留埋record,咁到時佢就算唔記得都會睇返啲相! Big day之後,我好多朋友都即刻搵佢,佢哋見到我個妝都好有信心,連試妝都唔洗就約佢。佢好有心機,每個新娘big day前一日佢都會買埋頭花,睇返邊啲花靚或者啱新娘性格先買。
婚禮化妝造型
最新優惠
聯絡商戶