Terry Lo Wedding Photography
4.2
最新評語
整體滿意度
4.2
過濾評語:
Littlefu
3.5
精選評論
其實我對攝影比較執著,搵咗好多好多間公司,都睇過好多好多。其實Terry係我以前上司介紹俾我的,我睇完之後覺得佢嘅風格係我想要嘅,於是就約佢面談,再睇埋佢啲相就決定搵佢!不過其實佢收費都唔平,Out哂我budget。我之前揀過其他,有一個風格我好鍾意,但係佢只係接一年內嘅job。

Terry喺big day前有打過俾…
其實我對攝影比較執著,搵咗好多好多間公司,都睇過好多好多。其實Terry係我以前上司介紹俾我的,我睇完之後覺得佢嘅風格係我想要嘅,於是就約佢面談,再睇埋佢啲相就決定搵佢!不過其實佢收費都唔平,Out哂我budget。我之前揀過其他,有一個風格我好鍾意,但係佢只係接一年內嘅job。 Terry喺big day前有打過俾我傾rundown,佢係睇完我個rundown之後提議我修改少少會好做啲。我有啲唔滿意就係佢一朝早用咗我好多時間。佢知我冇擇時辰,跟住一朝早就磨咗我好耐,唔知set燈定set咩,喺男仔未上嚟之前嗰段時間,搞咗好耐。我真係唔敢催,我知道啲姐妹有催嘅,同佢哋講:「好似差唔多喇喎!」佢哋話:「得架喇...ok架喇...」之後都影咗一大段時間。我本身預咗11點零12點去到男家,後尾成1點先到男家,爭咗成粒鐘。之後我老公同我講,啲兄弟喺下面等到發哂「吽豆」!其實影完我哋就落去,如果唔係佢講我都唔知,不過覺得佢哋成班啲手腳真係比較「笠」。 結婚之後佢第二/三日就俾咗一疊執好嘅相俾我吊住癮嘅,之後新年前再俾哂啲standard shot俾我嘅,不過諗住新年派相俾人都整唔切喇,因為佢新年前先俾我。不過D snap shot我到而家都仲未收到。前排我都有追過佢,因為都已經好幾個月,我問佢我啲相呢,佢話佢喺外國,就話返嚟盡快俾我。我有個group係同月結婚嘅女仔,都係有啲收到有啲未收到,我見大家都係咁所以都唔急,有啲人仲遲過我,我收到standard shot係快過佢哋嘅。 我覺得佢哋時間真係拿捏得唔係咁好。雖然我冇擇時辰,但都不能夠差咁遠。其實後期啲時間好趕,我化妝師諗住食咗飯,我都叫佢唔好,請佢幫我化埋先,寧願佢之段唔好跟我。好彩化妝師都欣然接受我嘅處理。
BigDay當日攝錄
聯絡資料
terrylowedding@gmail.com
更多優質選項
攝影
4.8
攝影
4
攝影
4.5
攝影
4.2
攝影
4.5
攝影
4.6
攝影
0
攝影
4.5
攝影
4.5
攝影
4.3
攝影
4.8
攝影
4.8
攝影
4.8
攝影
4.3
婚紗禮服
4.5
司儀及表演
0
最新優惠
聯絡商戶