OVOGarden
5
最新評語
整體滿意度
5
過濾評語:
Mandee920
5
精選評論
服務 / 婚宴日期: 2017.01.22      
呢間花店係朋友介紹,我覺得佢地好均真,一開始就比曬啲價我。跟住佢問咗我地婚期,就話好坦白講話佢地個日已經接咗另一張單,所以好抱歉做唔到全單比我。

我最後揀咗個紫色既花球,佢地既花球真係好靚,甚至有街客pm我問我個花球係邊度訂!不過我覺得新郎既花要再新鮮啲,因為我地未捱到ceremony就謝咗,最後要啲伴郎即刻出去買,…
呢間花店係朋友介紹,我覺得佢地好均真,一開始就比曬啲價我。跟住佢問咗我地婚期,就話好坦白講話佢地個日已經接咗另一張單,所以好抱歉做唔到全單比我。 我最後揀咗個紫色既花球,佢地既花球真係好靚,甚至有街客pm我問我個花球係邊度訂!不過我覺得新郎既花要再新鮮啲,因為我地未捱到ceremony就謝咗,最後要啲伴郎即刻出去買,但個花球真係好靚既!
花球
聯絡資料
info@ovogarden.com.hk
更多優質選項
攝影
4.8
攝影
5
攝影
4
攝影
4.6
攝影
4.1
攝影
4.7
攝影
4.6
攝影
0
攝影
4.5
攝影
4.4
攝影
4.3
攝影
4.8
攝影
4.8
攝影
4.8
攝影
4.1
攝影
4.2
最新優惠
聯絡商戶