Ki.Ami
5
最新評語
整體滿意度
5
過濾評語:
Nov2817yt
5
精選評論
我total整左兩對公仔,一對係中式mickey minnie,另一對係西式王子同灰姑娘放車花。一千蚊一對真係抵,手工又好!

店主好nice,好用心聽我需要。我大概話左佢地知我想點,然後我授權比佢地設計,我睇佢地D相都覺得好靚。出黎之後,個效果好靚,我D新戚朋友個個都讚。最重要佢有交帶,店主個排皮膚敏感,然後同我講會…
我total整左兩對公仔,一對係中式mickey minnie,另一對係西式王子同灰姑娘放車花。一千蚊一對真係抵,手工又好! 店主好nice,好用心聽我需要。我大概話左佢地知我想點,然後我授權比佢地設計,我睇佢地D相都覺得好靚。出黎之後,個效果好靚,我D新戚朋友個個都讚。最重要佢有交帶,店主個排皮膚敏感,然後同我講會delay,我覺得佢講清楚就無問題。不過佢覺得可能唔好意思,仲送左兩支筆俾我地,上面有micky minnie款,好cute!
場地佈置
聯絡資料
kiamikiki@ymail.com
更多優質選項
攝影
4.7
攝影
4
攝影
4.6
攝影
4.1
攝影
4.4
攝影
4.6
攝影
0
攝影
4.5
攝影
4.4
攝影
4.3
攝影
4.8
攝影
4.8
攝影
4.8
攝影
4.1
婚紗禮服
4.2
司儀及表演
0
最新優惠
聯絡商戶