Kev Yiu Couture
4.9
禮服類型:
婚紗晚裝
禮服類型:
婚紗晚裝
禮服類型:
婚紗晚裝
禮服類型:
婚紗晚裝
最新評論
整體滿意度
4.9
過濾評語:
wilsonykf
5
精選評論
我都係因為胡杏兒同Kev Yiu有合作先識Kevolie呢個婚紗品牌。去到舖頭覺得其實件件都好靚,都唔知邊件先真係靚😂😂一開始揀唔到,但佢地係好專業,會即刻會問你係邊到擺酒同埋婚禮個主題係咩💡。我地一講迪士尼,佢地就已經話要搵D dreamy d, 夢幻D既裙去配合返個場地同埋主題。跟住佢就攞左一條裙俾我睇,又可以好清…

我都係因為胡杏兒同Kev Yiu有合作先識Kevolie呢個婚紗品牌。去到舖頭覺得其實件件都好靚,都唔知邊件先真係靚😂😂一開始揀唔到,但佢地係好專業,會即刻會問你係邊到擺酒同埋婚禮個主題係咩💡。我地一講迪士尼,佢地就已經話要搵D dreamy d, 夢幻D既裙去配合返個場地同埋主題。跟住佢就攞左一條裙俾我睇,又可以好清楚咁講到個設計師嘅設計理念,係跟住美人魚去做。條裙有D bubbles,唔係純白色,而係有少少幻彩咁樣,好靚好特別😍 雖然佢地都係偏貴,但佢地好熟每條裙嘅background,會俾到D好實際好有用嘅意見,又會聽你講野👍🏼 到左big day個個都讚好靚好match,好似真係童話世界咁樣🏰。呢個quality同埋有咁好嘅service黎講價錢真係好合理!👍🏼

婚紗禮服
janicefish
5
精選評論
因為我想bigday當日可以多D時間留係Ballroom,所以就淨係要兩套衫,咁我一日內試哂我list嘅5間,每間都係試兩三套咁樣。因為其實之前影左pre wedding,我唔想重複著返個D款,所以都大概知自己要咩款。咁到我去到kevolie試,應該係第三四間,咁我細佬陪我試,一著上身,佢就話係尼套喇,咁我都好中意,雖…

因為我想bigday當日可以多D時間留係Ballroom,所以就淨係要兩套衫,咁我一日內試哂我list嘅5間,每間都係試兩三套咁樣。因為其實之前影左pre wedding,我唔想重複著返個D款,所以都大概知自己要咩款。咁到我去到kevolie試,應該係第三四間,咁我細佬陪我試,一著上身,佢就話係尼套喇,咁我都好中意,雖然同我想像中嘅款係唔同。

我係個到揀左一條紅色同白色,都好靚好中意。同埋佢地俾左好多意見,佢直情教埋我要點著呀,點拎呀,甚至我outdoor pre wedding,佢地都教埋我路線要點呀,又whatsapp我俾下意見咁。佢地真係好friendly,好好!

婚紗禮服租借
聯絡資料
2626-9388 / 2732-2911
info@kevolie.com
最新優惠
聯絡商戶