Niki. C Makeup Beauty
4.8
6256 6209 (Whatsapp)
最新評論
整體滿意度
4.8
過濾評語:
justin901106
5
精選評論
佢化妝化得好靚~!因為我唔鍾意好濃嘅妝,佢就盡量就我。 而且佢轉妝速度都好快,佢又會睇下我啲衫然後配合埋個妝,髮型方面都配合得好好。化妝嘅時候,佢又會同我傾下計,大家都算幾啱傾~過程都幾開心! 閱讀更多

佢化妝化得好靚~!因為我唔鍾意好濃嘅妝,佢就盡量就我。 而且佢轉妝速度都好快,佢又會睇下我啲衫然後配合埋個妝,髮型方面都配合得好好。化妝嘅時候,佢又會同我傾下計,大家都算幾啱傾~過程都幾開心!

婚禮化妝造型
Cherry Wong
4.5
精選評論
朋友介紹Niki C俾我,佢都係一個比較新嘅化妝師.佢好有心機幫我試妝,又會免費再同我試吓其他髮型頭,睇下有無咩頭飾要轉。預先佢又會同我講好哂個流程,溝通得好好。

當日佢有幫埋我媽咪化。我有朋友話覺得佢轉妝稍為慢咗D,但我自己又唔係好覺。同埋佢好細心,發現到我條婚紗竟然無喇喇有D大頭針!之後就好快幫我整走咗佢地~…

朋友介紹Niki C俾我,佢都係一個比較新嘅化妝師.佢好有心機幫我試妝,又會免費再同我試吓其他髮型頭,睇下有無咩頭飾要轉。預先佢又會同我講好哂個流程,溝通得好好。

當日佢有幫埋我媽咪化。我有朋友話覺得佢轉妝稍為慢咗D,但我自己又唔係好覺。同埋佢好細心,發現到我條婚紗竟然無喇喇有D大頭針!之後就好快幫我整走咗佢地~

婚禮化妝造型
聯絡資料
    店舖地址
6256 6209 (Whatsapp)
niki_c.makeup@yahoo.com.hk
最新優惠
聯絡商戶