Wedding MC JOE
4
最新評語
整體滿意度
4
過濾評語:
Lau Mady Waiyi
4
精選評論
嗰陣係喺google search wedding MC就搵咗一個商台嘅團隊Wedding MC,咁Joe就係其中一個成員。一開始就見到個老闆嘅聯絡方法,就同佢講我邊日要mc,佢就send咗6個候選人同埋啲片睇吓。佢有分2,000蚊同3,000蚊嘅,咁嗰陣我就覺得MC係需要嘅,但又無咁多budget,所以揀咗平啲嘅,同…

嗰陣係喺google search wedding MC就搵咗一個商台嘅團隊Wedding MC,咁Joe就係其中一個成員。一開始就見到個老闆嘅聯絡方法,就同佢講我邊日要mc,佢就send咗6個候選人同埋啲片睇吓。佢有分2,000蚊同3,000蚊嘅,咁嗰陣我就覺得MC係需要嘅,但又無咁多budget,所以揀咗平啲嘅,同埋Joe同我老公嘅身高差唔多,所以唔洗驚會搶我老公風頭😂😂😂

係決定之前就同佢傾咗半個鐘電話,傾吓啲流程咁。當時就覺得佢口才都幾好同幾清晰,所以就直接比咗一半訂。喺bigday前一個月就出嚟傾吓rundown,比較特別就係佢自己做開中式mc,但我自己係西式嘅,咁都幾require mc講多啲嘢。事後問返啲賓客都覺得佢講得幾好,例如cue 4大長老嗰陣,都無冷場。

係唯一一樣就係因為我個場有鏡頭直播,佢會成日唔小心遮住個鏡頭,不過Joe嘅優點就係應變能力好。話說當晚我老公準備咗彈琴比個驚喜我,但個琴譜就比人拎走咗,Joe啲應變能力好強,即刻interview我去拖時間,最後等我老公搵返琴譜先停,同埋佢問嘅問題都係好有sense,唔係亂問。加上佢同酒店head waiter都配合好好,唔會太快唔會太慢,會適當時拖返慢個速度,好識睇氣氛去執生!

不過有少少位可能要改善就係啲姊妹覺得佢太過over control個rundown,但其實我自己係覺得ok嘅😊因為出到嚟個效果都好好,所以我無介懷,但可能會有人會介意,但真心嚟講除咗佢本人有少少長氣,同埋同賓客嘅交流可以再做好少少之外,其實已經好好!

司儀 / 婚禮統籌
聯絡資料
    店舖地址
weddingmcjoe@gmail.com
更多優質選項
攝影
4.8
攝影
4
攝影
4.6
攝影
4.2
攝影
4
攝影
4.6
攝影
0
攝影
4.5
攝影
4.5
攝影
4.3
攝影
4.8
攝影
4.8
攝影
4.8
攝影
3.9
婚紗禮服/媽媽衫
4.6
0.5
最新優惠
聯絡商戶