MC Lu
5
最新評語
整體滿意度
5
過濾評語:
shadowunique
5
精選評論
服務 / 婚宴日期: 2019.09.28      
MC Lu係我Big Day嘅全日統籌+MC,佢嘅Time management好好,我擺30圍其實好多人,但可以好準時散場。😄我同老公又咩都唔識,第一次開會之後佢已經知我地想點❤️,當晚佢已經比左個Rundown我哋,成個過程我有咩問題都交哂比佢,好放心。我連我兄弟姊妹既分工都做好哂,呢個價錢係超值。👍…

MC Lu係我Big Day嘅全日統籌+MC,佢嘅Time management好好,我擺30圍其實好多人,但可以好準時散場。😄我同老公又咩都唔識,第一次開會之後佢已經知我地想點❤️,當晚佢已經比左個Rundown我哋,成個過程我有咩問題都交哂比佢,好放心。我連我兄弟姊妹既分工都做好哂,呢個價錢係超值。👍

司儀/大妗姐
聯絡資料
    店舖地址
更多優質選項
攝影
4.8
攝影
5
攝影
4
攝影
4.6
攝影
4.1
攝影
4.7
攝影
4.6
攝影
0
攝影
4.5
攝影
4.4
攝影
4.3
攝影
4.8
攝影
4.8
攝影
4.8
攝影
4.1
攝影
4.2
最新優惠
聯絡商戶