Daisyzoom
5
最新評論
整體滿意度
5
過濾評語:
yipcnine
5
精選評論
我極力推介呢一間!店主好nice!我訂左個藍白色既花球for雪地影婚紗相。同店主傾談既過程好舒服,佢好好人。我一開始未錢,淨係同佢講我想要既設計,佢就已經畫左張草圖俾我。佢好清楚我想要咩,佢一畫已經係我想要既野。所以之後基本上都無咩改過設計,一take過好順利🥳。我一月影pre wedding, 十二月先搵佢。好好彩最…

我極力推介呢一間!店主好nice!我訂左個藍白色既花球for雪地影婚紗相。同店主傾談既過程好舒服,佢好好人。我一開始未錢,淨係同佢講我想要既設計,佢就已經畫左張草圖俾我。佢好清楚我想要咩,佢一畫已經係我想要既野。所以之後基本上都無咩改過設計,一take過好順利🥳。我一月影pre wedding, 十二月先搵佢。好好彩最後時間夾得啱啱好👍🏼雖然價錢真係貴,但佢用左永生花黎整花球,我影完相覺得就咁擺係度好浪費,所以就問店主可唔可以將花球改造,係big day重用。店主就幫我剪左啲殘既花同換左啲紫色既花,效果都好好,好襯我既婚紗。big day完左之後我又搵店主幫我將個花球改造成小擺設🤣我同店主真係好夾好啱傾,到宜家我自己同推薦左朋友去佢度買花😚

花球
聯絡資料
    店舖地址
info@daisyzoom.com
最新優惠
聯絡商戶