The Symphony Designer Cakes
5
最新評語
整體滿意度
5
過濾評語:
Katie
5
精選評論
 我個蛋糕係tailor-made,我講咗自己鍾意嘅雀仔同絲帶element比佢知🐥🎀佢就比咗個design我。個蛋糕嘅金絲雀同埋絲帶都係人手整,雀仔擔住絲帶整得好逼真😍個蛋糕足足用咗佢十幾日嘅時間整,大約1米2高,感覺都好delicate🤩佢經常同我講電話,make sure我真係鍾意個設計,會改到我滿意為止👍🏻…

 我個蛋糕係tailor-made,我講咗自己鍾意嘅雀仔同絲帶element比佢知🐥🎀佢就比咗個design我。個蛋糕嘅金絲雀同埋絲帶都係人手整,雀仔擔住絲帶整得好逼真😍個蛋糕足足用咗佢十幾日嘅時間整,大約1米2高,感覺都好delicate🤩佢經常同我講電話,make sure我真係鍾意個設計,會改到我滿意為止👍🏻

聯絡資料
    店舖地址
更多優質選項
攝影
4.8
攝影
4
攝影
4.6
攝影
4.1
攝影
4.4
攝影
4.6
攝影
0
攝影
4.5
攝影
4.4
攝影
4.3
攝影
4.8
攝影
4.8
攝影
4.8
攝影
4.3
婚紗禮服
4.4
婚禮及婚宴場地
0
最新優惠
聯絡商戶